Henkilökunta

Haapaniemen apteekissa työskentelee apteekkarin lisäksi 2 proviisoria, 3 farmaseuttia ja 2 lääketeknikkoa. Tämän lisäksi apteekissa työskentelee määräaikaista henkilökuntaa ja alan opiskelijoita vaihtelevasti.

Apteekkari

Apteekkari on yksityisyrittäjä ja koulutukseltaan aina proviisori. Hän vastaa apteekistaan sekä ammatillisesti että taloudellisesti. Apteekkari huolehtii apteekkinsa kehittämisestä sekä sopimuksista ja yhteydenpidosta muun terveydenhuollon kanssa.

Proviisori

Proviisori on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö joka vastaa henkilökunnan koulutuksesta, työnjohdollisista tehtävistä, laadunvalvonnasta ja asiakaspalvelun sujuvuudesta. Proviisori on apteekkarin työpari ja apulainen sekä toimii apteekkarin sijaisena, apteekin hoitajana, kun apteekkari on poissa.

Farmaseutti

Farmaseutti on alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jonka pääasiallisena tehtävänä on asiakaspalvelu eli lääkeneuvonta sekä resepti- että itsehoitolääkkeistä. Farmaseutti suorittaa myös lääkkeenvalmistusta ja huolehtii asiakkaiden lääkkeiden jakelusta.

Farmanomi

Farmanomi on opiskellut ammattikoulussa. Vanhamuotoisen farmanomikoulutuksen suorittanut henkilö saa myydä itsehoitolääkkeitä ja ottaa vastaan reseptejä, mutta hän ei saa toimittaa reseptilääkkeitä asiakkaille. Farmanomin tehtäviin kuuluu asiakaspalvelun lisäksi tilausten tekeminen, tavaroiden hyllytys, pankkiasioiden hoito ja laskutus.

Lääketeknikko

Lääketeknikko on opiskellut ammattikoulussa. Hänen tehtäviinsä kuuluu apteekissa tavaroiden tilaaminen, vastaanottaminen ja hyllytys. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu KELA- ja tiliasiakaslaskutus sekä mm. kassatyöskentely.